شنبه , ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

معرفی اساتیر

رودُلف اشتاينر (Rudolf Steiner)

باید از اشتاینر مردی که اوایل قرن ۱۹,  Bio Diynamic را در اروپا زمزمه کرد و در شناساندن  و رواج این علم  تلاش نمود سپاسگزار باشیم. در حقیقت ایشان  ۴ عنصری  را که نیاکان  ما آن را محترم می شمردند یعنی هوا, خاک, آب, آتش که حال آنرا (انرژی) می نامند را بر سر زبان ها انداخت و روش کشاورزی نیاکان ما که برایمان …

بیشتر بخوانید »