شنبه , ۳۰ تیر ۱۴۰۳

بنیان گذاران کشاورزی ارگانیک

رودُلف اشتاينر (Rudolf Steiner)

باید از اشتاینر مردی که اوایل قرن ۱۹,  Bio Diynamic را در اروپا زمزمه کرد و در شناساندن  و رواج این علم  تلاش نمود سپاسگزار باشیم. در حقیقت ایشان ۴ عنصری  را که نیاکان ما آن را محترم می شمردند یعنی هوا، خاک، آب، آتش که حال آنرا (انرژی) می نامند …

بیشتر بخوانید »